Het Veeneind

Het buurtschap Veeneind was een gebied dat bij Achterberg behoorde. Het Veeneind strekte zich uit vanaf Achterberg tot aan het Egelmeer. De grens liep tot 300 meter ten zuiden van de Dijkstraat. Al voor 1850 was er al sprake van het buurtschap het Veeneind. Er woonden hoofdzakelijk agrariërs.

(Bron: Stichting Saambinding (februari 2016), 70 jaar Evangelisatie Stichting Saambinding, Jubileumuitgave)

Waar?