Stichting Saambinding

Stichting Saambinding

Voor de 2e wereldoorlog oorlog werd er zo nu en dan een bijeenkomst gehouden bij één van de bewoners van het buurtschap “Veeneind”.
Veeneind lag voor de toenmalige begrippen op grote afstand van de Oude kerk en Juliana kerk in Veenendaal. En ook naar de Hervormde kerk van Achterberg was veel te ver. Er was behoefte aan een eigen gebouw, waarin zowel kerkdiensten als het verenigingswerk plaats kon vinden. Daarom is 1946 een kerkje aan de Cuneraweg 403 gebouwd. De ondergrond werd gehuurd. De officiële naam van het gebouwtje was: “Eben Haëzer”, maar in de volksmond werd er gesproken over het Veeneind. Als rechtsvorm werd voor een stichting gekozen. De naam van de stichting werd: “Saambinding”. In het begin zaten uitsluitend buurtbewoners in het bestuur.

In het begin werd alleen doordeweeks een dienst gehouden. Maar daar bleef het niet bij. Het bestuur van de stichting stelde het gebouwtje vanaf augustus 1946 beschikbaar aan de Hervormde Gemeente van Veenendaal. De kerkenraad van de Hervormde kerk had op 21 augustus 1946 besloten om in Eben Haëzer zondagmiddagdiensten te gaan houden. Ook voor andere doeleinden, zoals begrafenissen en politieke bijeenkomsten, werd van Eben Haëzer gebruik gemaakt.
Er was niet alleen behoefte aan kerkdiensten, maar ook het verenigingsleven kreeg er een plaats. Vanaf 1946 startte daar een zondagsschool, een jongelings-, een meisjes- en een knapenvereniging. Later is de Veeneindse zondagsschool ondergebracht bij de zondagsschool “Samuel” in Veenendaal.

De ingebruikname van de Hervormde Vredeskerk in 1949 betekende niet direct een einde aan de zondagmiddagdiensten in het Veeneind. Dit was met het oog op de agrariërs, die moeilijk om 17.00 uur naar de kerk konden. Zodoende bleef de zondagmiddagdiensten in het Veeneind gehandhaafd.
Nadat in 1965 de Hervormde Sionskerk en in 1970 de Hervormde Hoeksteen (kerk) in gebruik waren genomen, is er in Eben Haëzer op 24 augustus 1975 de laatste zondagmiddagdienst gehouden. De woensdagavonddiensten bleven gewoon doorgaan.

In de beginjaren bezochten alleen de buurtbewoners de diensten. Later werden de diensten er ook bezocht door Veenendalers. Tegenwoordig komen de bezoekers uit de gehele regio. De officiële naam Eben Haëzer werd weinig gebruikt. De naam Veeneind had meer bekendheid. Deze naam was in gelijknamig met de naam van het buurtschap Veeneind waar in het stond. Het gebouw Eben Haézer bood ruimte aan ongeveer aan 60 bezoekers. In de jaren 70-80 nam het aantal bezoekers steeds meer toe. Reden om een enkele keer gebruik te gaan maken van de Gereformeerde Brugkerk aan de Kerkewijk 19 te Veenendaal.

De eerste dienst die in de Brugkerk plaats vond was op 21 dec. 1983. Steeds meer diensten vonden plaats in de Brugkerk. Daar de huur van de ondergrond van Eben Haëzer niet verlengt werd, er parkeerproblemen rond het Veeneind ontstonden, veel bezoekers uit Veenendaal kwamen is besloten om definitief de diensten te beleggen te in de Brugkerk. De laatste dienst in ”Eben Haëzer” was op 24 oktober 1985. Vanaf woensdag 30 oktober 1985 tot mei 2004 hebben de woensdagavonden diensten plaatsgevonden in de Brugkerk. In de periode van 1989 t/m 1992 hebben er ook zondagmiddagdiensten plaatsgevonden. Gelukkig konden deze door de positieve ontwikkelingen binnen de Hervormde Gemeente van Veenendaal stopgezet worden. Nadat de Brugkerk te koop werd gezet vinden de woensdagavonddiensten vanaf woensdag 5 mei 2004 tot op de dag van vandaag plaats in de Gereformeerde Petrakerk.

(Bron: Stichting Saambinding (februari 2016), 70 jaar Evangelisatie Stichting Saambinding, Jubileumuitgave)

Waar?