Beleidsplan HVOR 2020-2024

Tijdens een informele kerstbijeenkomst op de Kuilweg is het beleidsplan 2020-2024 door Pieter Vis aan onze voorzitter overhandigd. In 2020 zal hiervoor veel aandacht worden gevraagd van onze leden – u wordt hierover nader geïnformeerd.

We hebben ook even teruggekeken en twee leden in de schijnwerpers gezet: Henri Kobus (zoon van technicus Bartho Kobus) onze technische steun en toeverlaat deze avond op de Kuilweg. Hij beheert ook de HVOR Facebook pagina.

Arjan Verhagen, onze webmaster sinds begin 2019 en medewerker van werkgroep Achterberg.

Henny Boor van Virtueel Rhenen memoreerde de Virtuele opening van de Virtuele stad Rhenen fase II van 20 november j.l.

Onze ‘catering’, Teus van de Sociëteit, was uiteraard ook weer present!

Het was een klein groepje, maar het was wederom zeer gezellig.

Tot ziens in 2020!

Foto’s: Leo Schoonhoven en Wim Looijen