Bestuursvergadering 11 mei 2021

Als gast is de heer Sjaak Karsten aanwezig en de voorzitter heet hem van harte welkom. De agenda wordt akkoord bevonden en de notulen van 6 april worden goed gekeurd.


Financiën – Op dit moment hebben ca. 380 leden hun contributie betaald, ca. 30 leden deden dit spontaan. Er zijn tot nu toe weinig kosten gemaakt.


Huisvesting – We volgen nog altijd het 2 sporen beleid: het ‘tBrandweerproject en de Gedachteniskerk. Beide mogelijkheden zijn nog niet voldoende helder om een unanieme keuze te kunnen maken. Met de wethouder zal een afspraak worden gemaakt.


Corona Volente zal de ALV op 28 september plaatsvinden en 2 lezingen in november en december.


Tijdschrift Oud Rhenen – De redactie heeft zich gebogen over de ontwerpen van de drukker en het hiervoor noodzakelijke programma (publisher). De voorkeur voor een grotere diversiteit aan afmetingen voor adverteerders wordt ook in de ontwerpen meegenomen.


Public Relations – We gaan met een nieuwe host (W25) in zee en een onderhoudscontract van 1 jaar. We zijn op zoek naar iemand die op Facebook en Instagram actief wil zijn voor de HVOR. De webmaster (Arjan Verhagen) is gevraagd om een QR code te maken voor promotionele doeleinden. De vacature PR&C is nog altijd niet vervuld, we zijn op zoek naar een opvolger (m/v). Uiteraard zal deze door Anne Uiterwijk worden ingewerkt


Slag om de Grebbeberg – Helaas zijn de gemaakte TV opnamen van het concert door de Johan Willem Friso Kapel in de Gedachteniskerk niet uitgezonden door RTV Utrecht, een grote teleurstelling voor iedereen. Er was veel ruchtbaarheid aan gegeven.


Bestuurszaken – Er wordt geopperd om een wijziging in de statuten door te voeren zodat het voortaan ook mogelijk is om digitaal met de leden te vergaderen. Tijdens de ALV wordt ook het Beleidsplan van december 2019 besproken. Aftredend zijn dan de voorzitter en PR & Communicatie.
Het vergaderschema wordt geaccordeerd.


Rondvraag – De Cunehaeren (Carnavalsvereniging) willen foto’s verzorgen in de Tollekamp. Er zal met hun contact worden opgenomen.
De “Herbeleving van de Voedseltransporten in 1945” is terug te vinden in het boekje “Faust” dat te koop is (€ 5,-) in het Stadsmuseum. Hierin is een o.a. fietstocht (wandelen kan ook) opgenomen. Het is een voorbeeld van samenwerking tussen de musea Casteelse Poort in Wageningen en het Stadsmuseum in Rhenen. In september zal een vervolgprogramma plaatsvinden op scholen i.d.v.v. film en fotopresentatie.


De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering staat gepland op 22 juni.