Bestuursvergadering 14 januari 2020

Gastsprekers zijn mevr. Henny Boor (VR) en mevr. Mirjam Groenendijk (Stadsmuseum). Zij willen in werkgroepverband, met mevr. Maike Woldring (Stadsmuseum) de geschiedschrijving van 101 bekende, actieve, beroemde Rhenense vrouwen (reeds overleden) gaan vastleggen – dit naar analogie van het landelijke initiatief waarin men 1000 Nederlandse vrouwen gaat beschrijven. In 2019 was dit het thema van de ‘maand van de geschiedenis’. Er zijn al 75 vrouwen over 2 of 3 perioden geselecteerd, de eerste vrouw is natuurlijk Vrouwe Cunera uit de legende. De werkgroep zou “memorabele Rhenense vrouwen” kunnen gaan heten.


We starten dit jaar met 590 leden. In februari wordt de contributie mailing verzonden. Eind februari komen de begroting, balans en inkomsten en uitgaven ter tafel voor goedkeuring en vermenigvuldiging voor de ALV op 24 maart 2020.


Huisvesting blijft een moeilijk en telkens terugkerend onderwerp van overleg. Aangeboden ruimtes voldoen niet aan onze mogelijkheden en komen niet overeen met onze financiële capaciteiten. Van de gemeente is nog geen nieuwe reactie ontvangen, los van de huurprijs per kamer excl. koffie. De HVOR wordt uitgenodigd door derden om elders naar onderdak te komen kijken.


De lezing van 19 november over “Gestolen kunst uit Afrika” werd helaas slecht bezocht. Een boeiend onderwerp dat veelvuldig in het nieuws is maar niet op kon tegen een voetbalwedstrijd (?). De lezingen in januari en februari passeren de revue en de film op 24 maart, na de ALV. De keuze van dagen voor de lezingen zal opnieuw zorgvuldig worden behandeld i.v.m. vakanties en voetbalwedstrijden.


Er is door PR een nieuwjaarsgroet per mail verstuurd. In de werkgroep PR & Communicatie zit slechts 1 persoon en het draagvlak lijkt niet meer aanwezig, gezien het uitblijven van reacties van leden na  oproep en regelmatige publicatie van de vacature voor PR & Communicatie. Geïnteresseerden zullen uiteraard wel worden ingewerkt.


Lex Mulder geeft uitgebreid verslag van de aanstaande activiteiten rond 75 jaar Vrede en de Slag om de Grebbeberg (scholenproject, museumbezoek, excursie naar Het Ereveld, het maken van een werkstuk). Piet Hovestad heeft medegedeeld op termijn uit de Stichting Slag om de Grebbeberg te stappen.


Op 17 december heeft het bestuur het definitieve beleidsplan ontvangen van de Beleidscommissie en kan bijna volledig instemmen met de inhoud. Het plan zal in een nog nader te bepalen vorm (verkorte versie?) aan de ALV worden voorgelegd. Leden die geen e-mail hebben, zullen een kopie kunnen opvragen. De Cardbox bestanden van Henk Deys zijn ‘vertaald’ voor plaatsing op de website en in de volgende vergadering zal Arjan Verhagen de stand van zaken komen toelichten. Dit jaar ondergaat de bestuurssamenstelling twee wijzigingen: Anne Uiterwijk stapt uit het bestuur en dus zal er opvolging voor de Ledenadministratie zowel als voor PR & Communicatie gezocht moeten worden. Dit geldt ook voor Toon Blokland van werkgroep Elst & Remmerden.


  • Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen zoekt donateurs onder de leden van de HVOR.
  • Er zijn geen berichten van de gemeente over graaf- en bouwplannen (WAR).
  • Het Cord Otting Team is uitgenodigd voor een vrijwilligersbijeenkomst van RHCZOU.
  • Anton de Ridder is druk met het scannen van foto’s. In juni komt de familie v.d. Born naar Achterberg. Info van Van der Heide over 2 boerderijen is gepubliceerd op de site van Herman Postema www.historischehuizen.nl   
  • Op 7 januari was in Wageningen een lezing over de Boeroes. Er is hier door PR aandacht gegeven aan het artikel in Oud Rhenen over de Boeroes.

Anton de Ridder bracht het fotobeheer weer onder de aandacht en de noodzaak van het tekenen van een formele schriftelijke afstandsverklaring bij een schenking van foto’s of een foto album. Een voorbeeld van afstandsverklaring zal door Anne naar de secretaris worden verstuurd.


Volgende vergadering op 27 februari 2020