Bestuursvergadering 25 januari 2022

Financiën – Lagere kosten van Oud Rhenen en lagere kosten m.b.t. huur geven aanleiding tot een afwijkend beeld van jaarrekening en begroting. Werkgroepen worden verzocht om eventuele uitgaven in een vroeg stadium bij het bestuur kenbaar te maken. Alle leden hebben uiteindelijk de contributie 2021 betaald.


Huisvesting – Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en met ‘t Brandweer waarbij huisvestingskosten en de ruimte in het voormalig Rode Kruis gebouw ter sprake kwamen. Het gesprek met de gemeente is vastgelegd in een brief aan de heer Van Eeten.


Lezingen – Op donderdag 24 februari en op dinsdag 15 maart zijn 2 lezingavonden gepland. Zodra de invulling bekend is, zal de convocatie naar de leden worden verstuurd. De ALV is vooralsnog gepland op dinsdag 22 maart.


Oud Rhenen – Het eerste nummer (wederom een prachtig nummer!) is inmiddels bij alle leden op de deurmat gevallen en nummer 2 komt in mei uit, aldus de huidige planning. (Zodra bekend is waar Oud Rhenen ter verkoop wordt aangeboden, zal dit op de website bekend worden gemaakt.)


Public Relations – Facebook is op de rails gezet. Met De Tollekamp is afgesproken dat 1 x per 8 weken iets voor het “Welzijnspakket Tollekamp” zal worden gepresenteerd, door Lex Mulder en Bartho Kobus. Er is een suggestie gedaan om een artikel te schrijven over de Sociëteit.


Slag om de Grebbeberg – Covid zorgt nog altijd voor onzekerheden over het wel of niet doorgaan van school projecten. Een lezing voor scholen zit in de pijplijn en veel kinderen mogen naar de Invictus Games in april. Een concert door het Fanfare Regiment Grenadiers en Jagers voor scholieren in ‘t Gastland staat op het programma. Op 9 mei is het concert van het JWF Kapel in de Cunera kerk gepland. Medewerking door Thea Soetendaal en Lea van Son is toegezegd. Een fietstocht met burgemeesters in het kader van Operatie Faust staat in de steigers.


Bestuurszaken – De statuten moeten worden aangepast i.v.m. de nieuwe omgevingswet en hiervoor zijn 2 ALV ‘s nodig om die veranderingen definitief door te voeren. De bijeenkomst van werkgroepen is gepland op dinsdag 8 maart 19.30 uur in de Hal van de Gedachteniskerk. Het voorstel van Geurt Szabang c.s. voor extra ledenwerving is positief ontvangen en zal op de bestuursvergadering van 1 maart nieuwe afspraken kunnen opleveren. De aanpak Erfgoed visie wacht op reactie van de Gemeente. Een rondschrijven van het Cultuurplatform vraagt welke schade de vereniging heeft geleden door Covid en aan welke steun de HVOR behoefte heeft.


Mededelingen en rondvraag – Directeur RAZU mevrouw Erika Hokke heeft uitgebreid kennis genomen van alle HVOR activiteiten en werkgroepen, zoals de Cord Otting groep. De samenwerking met het Stadsmuseum wordt weer ter sprake gebracht, Lex Mulder heeft tot 2023 zitting in het Museum bestuur. Op 17 februari heeft Henk vd Berg een afspraak met Maike Woldring. De ruildag ‘Jumbo plaatjes’ is gepland op 11 februari, leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig zijn. Wegens ernstige gezondheidsproblemen heeft mevrouw Lidy Bultje haar boeken over Rhenen geschonken aan de HVOR.


De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 1 maart 2022 om 19.30 uur in de Commanderij.