Bestuursvergadering 26 oktober 2021

Notulen 21 september – Besloten wordt om in onderlinge correspondentie de betrokkenen bij hun voornaam te duiden. Alleen in correspondentie en naar officiële instanties zal een formele vorm worden gebruikt. Naar leden hanteren wij de u-vorm.


Huisvesting – er is een afspraak gepland op 2 november met wethouder Van Eeten. Voorzitter Henk van den Berg en secretaris Gerrit van Nieuwenhuizen zijn de gesprekspartners namens de HVOR.


Lezingen – De lezingen zijn op 28 oktober (wegens ziekte is de presentatie door Anne Uiterwijk waargenomen) en 24 november. Op 28 oktober is HvdB verhinderd, WvO neemt waar. Arjan Verhagen zal op 28 oktober een korte presentatie houden over de bestanden van Henk Deys, die door Klok Software zo zijn overgezet dat ze nu beschikbaar zijn op de HVOR website.


Oud Rhenen – Alle adverteerders hebben inmiddels de nieuwe uitgave van Oud Rhenen ontvangen. De Groene Kamer heeft éénmalig geadverteerd – nieuwe adverteerders moeten gezocht worden. De redactieraad heeft het bestuur een aantal vragen gesteld, GvN zal de redactie nader informeren. De voorraad zal naar GvN gebracht worden, zodat op één plaats overzicht bestaat.


PR & C – Anne Uiterwijk zal de notulen ontvangen om die op de website te zetten.


Slag om de Grebbeberg – Op 9 mei 2022 zal de JWF Kapel in de Cunerakerk optreden in het kader van de Slag odG. Voor scholen speelt het Fanfare Regiment Grenadiers en Jagers in het Gastland. In de 2e helft van januari start het scholenproject o.m. over de Faust (voedsel) transporten, met presentatie van dhr. Guiking, Piet Hovestad, Lex Mulder en Henk vd Berg. Daarna maken leerlingen van groep 8 werkstukken over het onderwerp en wordt een wandeltocht op de Grebbeberg gehouden. Ook worden voedselbonnen gekocht bij de Jumbo die aan de voedselbank worden gegeven. In mei 2022 staat ook een fietstocht met burgemeesters op het programma. Hvdb heeft nog contact met vd Pas over dit onderwerp.


Bestuurssamenstelling – Elselien de Zaaijer wil de facebook pagina gaan bijhouden en vraagt om wachtwoorden. HvdB neemt contact met haar op. Er is wellicht een gegadigde voor ‘PR en Berichtgeving’, ook een tweede gegadigde zal worden benaderd met de vraag of hij eea voor de HVOR kan en wil doen.


Bestuurszaken – Dubbele (sommige titels uitgezonderd) en niet-relevante boeken uit de bibliotheek kunnen worden geruild of op ledenavonden worden verkocht. HVOR ontvangt graag de verzameling kadasterkaarten van Henk Deys. Mocht de HVOR invloed willen uitoefenen op veranderingen in, bijvoorbeeld, bestemmingsplannen, dan zullen de HVOR statuten moeten worden aangepast: CW zal de huidige statuten bekijken. (Deys heeft de statuten in de jaren 90 ook verruimd omdat een rechter vond dat de HVOR binnen zijn doelstelling moest blijven.) De HVOR zal bloemen leggen bij de herdenking bij ‘Het Kruis op de Berg’ om 13.45 uur. Het afscheid van Willem van Ommeren en Anne Uiterwijk wordt gehouden idvv een diner bij de Koning van Denemarken. Op 14 december staat de vrijwilligersbijeenkomst gepland op de Kuilweg. (Afhankelijk van de Corona maatregelen.)


Rondvraag – Het Utrechts Archief (lid) vraagt om een 2e exemplaar (gratis) van Oud Rhenen – akkoord. LM meldt dat we 35 gratis Jumbo boeken voor de verkoop á €19,95 – tevens goede PR! LM meldt dat voor de Tollekamp een filmvoorstelling is gehouden voor ca. 20 personen. Bartho Kobus helpt bij de advisering van de Tollekamp voor aanschaf en subsidie van apparatuur. CW wijst erop dat invulling moet worden gegeven aan het jaarplan. HvdB meldt dat we met een aantal punten bezig zijn, zoals PR, Facebook, bezuiniging, bestuurssamenstelling.


Eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op dinsdag 25 januari 2022, indien mogelijk.