Collectie Deys nu online beschikbaar

De Collectie Deys is nu online beschikbaar!

25 databases, 59268 records met historische data, beschikbaar gesteld door dhr. Henk Deys; vanaf 1985 tot ca. 2012 zijn deze duizenden gegevens door Henk Deys gedigitaliseerd in het databaseprogramma Cardbox. Deze zijn nu geconverteerd en online gepubliceerd en doorzoekbaar.
Deze collectie vervangt de pdf-documenten die eerder op deze website waren gepubliceerd onder ‘downloadbare archieven’. Er zijn zelfs meer databases voor terug gekomen!

Ga naar de pagina Collectie Deys of direct naar de databases via www.oudrhenen.nl/databases/.

Met dank aan Henk Deys.