HVOR Convocatie najaar 2022

De HVOR bijeenkomsten in de Hal van de Gedachteniskerk voor het najaar van 2022 zijn weer bekend. Zet de volgende data in uw agenda: dinsdag 27 september, donderdag 27 oktober en donderdag 24 november, zie link hieronder.

In de agenda treft u de nadere informatie aan. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Tot ziens op onze avonden!

Convocatie najaar 2022