De stad is klaar!

Op 7 december 2015 zijn alle 300 objecten in de stad geplaatst door Pieter Vis.
Hulde voor het enorme doorzettingsvermogen en geduld van Pieter. De Cunerakerk, het Gasthuis met de Gasthuiskapel, het Koningshuis en alle drie de poorten zijn te bewonderen. Helaas vraagt de aanbieding van de stad via internet, een omzetting van alle objecten naar Unity. Daar werken we nu hard aan.
groen = alle panden  opgenomen in het 3D model en geplaatst door Pieter Vis.

Klik op de link en lees het artikel in de Gelderlander en bekijk het filmpje

Werkgroep Virtueel Rhenen …. maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid

Geschiedenis is een illusie. De tijd zorgt voor vervorming zowel van beeld als van tekst. Laat tien ooggetuigen hun verhaal doen en je krijgt tien verschillende interpretaties. Dit geldt zeker voor de geschiedenis. We maken onze eigen interpretatie van het verleden. De  werkgroep Virtueel Rhenen doet dat ook. Zeker omdat zo weinig historische gebouwen in Rhenen overgebleven zijn. Virtueel Rhenen maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid.