Erelid HVOR overleden

Ons bereikte het bericht dat vorige week ons Erelid Henk Gieszen is overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. De Vereniging zal hem herinneren als een zeer actief en enthousiast lid, hij wist veel inwoners van Rhenen en omstreken kennis te laten maken met onze vereniging waardoor het ledenaantal gestaag groeide. Op 24 februari 2010 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn activiteiten voor de samenleving op het terrein van cultuur en maatschappelijk leven.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 11 maart van 13.00 tot 13.30 uur in de Cunerakerk, Kerkplein 1 te Rhenen.

Henk-Gieszen-24-februari-2010