Verslag Historische Café 17 september 2019

Op dinsdagavond 17 september 2019 was onze eerste lezingavond van het nieuwe HVOR seizoen. Traditiegetrouw staat op deze avond een aantal werkgroepen centraal. Ad de Jong (Genealogie) hield een kleurrijk verhaal over ridders, toernooien, wapenschilden, schilderijen en Max Verstappen. Schitterend afbeeldingen buitelden over elkaar heen – prachtige informatie over Heraldiek en Gedenken. Foto Leo Schoonhoven

Pim Strous (Bibliotheek) gaf daarna aan dat bijna alle boeken van onze bibliotheek zijn geïnventariseerd. Via de website is straks de inhoud van deze bibliotheek door te lezen, u kunt boeken lenen. Bartho Kobus (Film, Beeldbank) liet een leuke film zien over het bezoek van Gilbert van Schoonbeke aan Rhenen en een korte film over de restauratie van de Cunera Toren. Een uitgebreidere versie zal op enig moment op een ledenavond te zien zijn. Lex Mulder (PR & C) informeerde ons over het ambitieuze programma van de werkgroep “Slag om de Grebbeberg”. Anne Uiterwijk (PR & C) gaf aan wat er allemaal heeft plaatsgevonden sinds 2016 (folder, flyer, website, e-mail) en gaf een toelichting op de werkzaamheden van de Commissie Beleidsplan.

Het liep allemaal een beetje uit … Jammer dat er zo veel leden verhinderd waren om langs te komen, deze avond stond bol van informatie. Foto Leo Schoonhoven

Staat 17 oktober al in uw agenda? Het thema is “Zij/Hij” en het zal u en wellicht vooral uw partner, beslist interesseren! Wij zijn op zoek naar meer verhalen over ‘vrouwen uit Rhenen’, verhalen over Rhenense vrouwen die het waard zijn om verteld te worden.

Rest mij de lezer van dit verslag te informeren over de conditie van de boom (Moeraseik) die het HVOR bestuur in 2007 ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan aan de gemeente Rhenen schonk.