Jaarverslag Virtueel Rhenen

Door miscommunicatie is de tekst van Virtueel Rhenen niet goed in het Jaarverslag HVOR 2018 opgenomen, dat onder de leden is verspreid t.b.v. de A.L.V. van 26 maart j.l. Via deze link: Tekst jaarverslag VR 2018 kunt u de oorspronkelijke tekst lezen.