Jumbo, HVOR en het Stadsmuseum

Zelfs de weergoden keken welwillend toe vanmorgen op het Henk Deysplein waar de overhandiging plaatsvond van het Jumbo boek aan onze burgemeester, terwijl de stadshistoricus van Rhenen – naar wie dit plein is genoemd – trots toekeek te midden van de betrokken leden van de HVOR en andere belangstellenden!

foto: Leo Schoonhoven  

Tot ieders verrassing had onze stadshistoricus toch voldoende kracht verzameld om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn. Zijn toewijding aan de geschiedenis van Rhenen heeft vele boeken opgeleverd en zijn bijdrage aan dit boek was onmisbaar. Zijn dochter nam ook het woord en vertelde hoe zij Rhenen leerde zien door de ogen van haar vader. Het Stadsmuseum, de derde hoeksteen onder dit boek, getuigde trots van dit prachtige voorbeeld van cultuurhistorische samenwerking!

De makers van en betrokkenen bij dit boek hebben geschiedenis geschreven. Ook vandaag is er een hoofdstuk toegevoegd aan de identiteit van Rhenen: het Jumbo boek van oktober 2021! Jumbo gaf gehoor aan de oproep van deze makers om hun ‘Jumbo beloning’ te schenken aan de voedselbank. Waarvan akte …

foto’s: Anne Uiterwijk

foto collage:

Henk Deys met dochter in Rijnpost: Jumbo Henk met dochter Katrien

Artikel in Rijnpost: Jumbo Rijnpost groepsfoto

Artikel in ‘In en om Veenendaal’: Jumbo 18 oktober

Lees verder:

Rhenen-Betuwe-Krant – Startpagina | Facebook