Mata Hari – lezing door Bernier Cornielje 23 januari 2018

Mata Hari: was ze Salomé, was ze schuldig aan de dood van ook maar één enkele Franse soldaat?

Nee dat was ze niet of althans – daar is niets van gebleken en zolang geen schuld blijkt, is het de onschuld die staat. Ze ging ten onder aan de vooroordelen van een genadeloze tijd.

Lees verder: Mata Hari pdf