Meer dan 75 jaar vrijwillige brandweer in Elst

Op 4 maart 2018 20.00 uur verzamelden zich ca 75 mensen in het Bestegoed in Elst (U) om te luisteren naar het verhaal van Wim Rotterdam en zijn technische man (tevens 20 jaar brandweercommandant geweest) Bert van Spanje over de geschiedenis van de brandweer in Elst. Onder hen waren veel (oud) brandweerlieden en ook trouwe bezoekers van Het Elster Geschiedenishuis. Wim vertelde zijn verhaal als een ervaringsdeskundige.

Vrijwillige brandweer met karretje

Wim vertelde hoe in 1927, toen de waterleiding in oud Elst (U) werd aangelegd, de brandweer zich ontwikkelde van een plichtbrandweer tot de vrijwillige brandweer van nu. De plichtbrandweer werkte nog met emmers. Na aanleg van de waterleiding ontstond de vrijwillige brandweer die werkte met 2 karretjes daarop fakkels voor verlichting. Later kon een gemotoriseerde brandweerauto aangeschaft worden. Opeen volgende voertuigen werden steeds beter toegerust op hun taak. Op tafels in de zaal waren brandweerhelmen uit verschillende periodes tentoongesteld.

Eerste gemotoriseerde brandweerauto van Elst

In de beginperiode werd brand altijd veroorzaakt door blikseminslag. Later kwam de politie ook naar een brand. Uit de latere verslagen, waarvan er toen van elke brand één werd gemaakt, bleken verschillende oorzaken: Was die te dicht bij de kachel had gehangen, een omgevallen frituurpan, een zonder water staande verwarmingsinstallatie, een aangestoken brand bij een goed verzekerde woning, enz. De kosten voor het blussen van een brand moest contant bij de gemeente in Rhenen worden betaald. In een enkel geval, als een dorpsgenoot moedig was geweest in de strijd tegen een brand, werd door de gemeente een beloning uitgeloofd. Ook deze moest bij de gemeente in Rhenen opgehaald worden. Meester Hulsenbos zette bij brand de sirene aan. Alle branden werden op een lijst genoteerd. Later deed de brandweer ook aan hulpverlening, zoals in het geval van een dompelpomp die het bij een dreigende overstroming niet meer deed, het brengen van water naar de op een gegeven moment bijna opgedroogde paddenpoel op de Plantage, enz..

De brandweer blijkt bij sommige families in het bloed te zitten: Vaders en zonen gaan allemaal bij de vrijwillige brandweer.

Oefeningen van de brandweer zijn op Wo avond van 20.00 tot 22.00 uur. Belangstellende Elstenaren zijn welkom om een keer te komen kijken tijdens zo’n oefening.