Met spoed Redactieleden en DTP’er Oud Rhenen gezocht

Alle HVOR leden, maar ook bezoekers van onze website, roepen wij op om op het hieronder volgende bericht te reageren wanneer zij zich aangesproken voelen:

Ons blad ‘Oud Rhenen’ kreeg in 2018 een nieuwe redactie en een nieuw uiterlijk. Een schitterend en zeer professioneel opgemaakt blad, dat alom respect en bewondering oogstte.

Onlangs heeft zowel de redactie als de uitgever te kennen gegeven binnen afzienbare tijd met dit werk te stoppen. Het bestuur heeft de intentie om het HVOR verenigingsblad op dezelfde wijze verder te laten voortbestaan.

Wij zijn nu (augustus 2020) op zoek naar nieuwe redactieleden. Ook vragen wij ons op dit moment af of er mensen zijn die DTP (opmaak) vaardigheden bezitten en daarvoor ook de apparatuur (computer, opmaaksoftware en scanner) in huis hebben. Deze mensen willen wij vragen of zij de opmaak van “Oud Rhenen” voor hun rekening willen gaan nemen.

In z’n algemeenheid bevat iedere uitgave 48 pagina’s binnenwerk en 4 pagina’s omslag – dit dus 3x per jaar. De opmaak gebeurt aan de hand van een vast stramien en met zo mogelijk een duidelijke briefing van de redactie.

Indien u zich aangesproken voelt, lid of nog-geen-lid, verzoeken wij u vriendelijk z.s.m. contact met ons op te nemen. U kunt bellen met onze secretaris Gerrit van Nieuwenhuizen (0317 – 614 273) of mailen naar info@oudrhenen.nl.

Wij zien uit naar uw reactie!