Nieuw boek Henk Deys: Op weg in Rhenen. Wegen en watergangen in Rhenen, Elst en Achterberg

Op zaterdag 14 september werd in de Cunerakerk, het nieuwe boek “Op weg in Rhenen. Wegen en watergangen in Rhenen, Elst en Achterberg“ van de heer Henk Deys, onze erevoorzitter, gepresenteerd.

Een aantal HVOR leden en andere belangstellenden waren in de Cunerakerk aanwezig en luisterden naar de introductie door Pim Strous als voorzitter van de SPOR, de mooie woorden van onze burgemeester, naar de lovende woorden van uitgever Toine Maas van de SPOR en de vriendelijke toelichting van de schrijver, onze erevoorzitter.

Het was een ongedwongen feestje, afgesloten met een toast op zijn Magnum Opus, uiteraard te koop bij de HVOR (bel ons).

Foto’s LeoSchoonhoven

Op weg in Rhenen

Wegen en watergangen in Rhenen, Elst en Achterberg

Er liggen in Rhenen, Elsten Achterberg meer dan 300 wegen, lanen en straten. Zij verbinden de inwoners in deze uitgestrekte gemeente. Sommige van deze straten en pleinen zijn vele honderden jaren oud. Hun namen komen voor in akten en documenten die meer dan 500 jaar geleden werden opgesteld. Andere oude namen zijn inmiddels verdwenen. Het pad, de weg of het steegje ligt er nog steeds, maar kennen wij inmiddels onder een andere naam. Weer andere straten liggen er nog maar kort. Op voorstel van de Straatnamencommissie en na goedkeuring door het gemeentebestuur werden nieuwe namen toegevoegd aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), zoals die in 2009 werd ingevoerd.

Henk Deys, als geen ander vertrouwd met de cultuurhistorie van Rhenen, beschreef alle straten en waterwegen die Rhenen kent (en gekend heeft). Geïllustreerd met vele honderden foto’s geeft Wegen en watergangen in Rhenen, Eist en Achterberg een compleet overzicht van de openbare ruimte die wij elke dag gebruiken. Door elke plek te laten zien, wordt de enorme gelaagdheid en variatie van onze eigen woon- en leefomgeving zichtbaar.

Op weg in Rhenen is een uitgave van de Stichting Publicaties Oud Rhenen.

ISBN 978-90-817-806-5-0
Prijs: €29,95

Verkooppunten: HVOR (op afspraak, Markt 3) en tijdens HVOR lezingavonden (zie Agenda), Coop te Achterberg, AH te Elst, Stadsmuseum Rhenen, Bruna Rhenen en Edwin & Janet in Rhenen.