Ochtendbijeenkomst van Het Elster Geschiedenishuis

Toon Blokland, coördinator van Het Elster Geschiedenishuis.

Op donderdag 17 mei was er weer een ochtendbijeenkomst van Het Elster Geschiedenishuis. Zoals gebruikelijk bij de ochtendbijeenkomsten werden de ca. 25 bezoekers uitgenodigd mee te praten over de geschiedenis van Elst. Dit keer was er zelfs een bezoeker uit Tilburg. Deze was helemaal naar Elst gekomen vanwege zijn liefde voor het werk van de schilder Cornelis Koning die in Elst heeft gewoond. Over deze schilder hoopte hij tijdens de bijeenkomst meer te horen.

Als eerste liet Dick van Laar een compilatie zien van de foto’s die Huib van Verseveld had gemaakt van de dodenherdenking in Elst afgelopen 4 mei. Vervolgens ging Toon Blokland in op kunst van Elst. Hij vertelde over de vondst in Elst van nieuw werk van de schilders Chris en Willem Jansen, die in de jaren 30 van de vorige eeuw in de oude pastorie hebben gewoond. Vervolgens ontstond er een uitwisseling tussen met name onze gast uit Tilburg en één van de inwoners van Elst over het werk en leven van schilder Cornelis Koning, die in de jaren 30 van de vorige eeuw óók in de oude pastorie in Elst heeft gewoond (Zie ook www.corneliskoning.nl) Als derde spreker vertelde Goof van Lienden over zijn speurtocht naar de achtergronden van de 7 omgekomen bemanningsleden, allemaal vrijwilligers, van de in 1942 in Elst neergestorte Lancaster. Goof heeft met zijn naspeuringen een heel stuk geschiedenis van Elst boven water gekregen. De familieleden van de omgekomen bemanningsleden van de Lancaster zijn erg dankbaar dat in Elst de nagedachtenis aan hun omgekomen voorouders levend wordt gehouden. Een aantal van deze familieleden zijn na het mailcontact met Goof al in Nederland geweest om de plaats waar het vliegtuig is neergestort en het gedenkteken tegenover het Bestegoed te bezoeken.

In de pauze werd een diaserie getoond over de bouw van het gedenkteken.

Onderwerpen die komend seizoen hopelijk afgerond zullen worden zijn: tabaksschuren, middenstand en de cultuurhistorische waardenkaart.