Videoverslag bezoek leden sociëteit aan Fort bij Rijnauwen in 2015

Het is alweer 8 jaar geleden dat zo’n 25 leden van de Sociëteit een bezoek brachten aan het Fort bij Rijnauwen. Vandaag, 5 december 2023 kon er teruggekeken worden op  herinneringen aan dit bezoek, vergezeld van perfect passende muziek, prachtig in beeld gebracht en geproduceerd door Bartho Kobus.  De gids van de dag destijds was Hans Nab, werkzaam bij Staatsbosbeheer,  vandaag zelf ook weer aanwezig. In 1970 werd het beheer van het gehele complex over genomen van Defensie.

Voorafgaande aan de video was een korte inleiding te zien, in de vorm van een mooie reportage van Staatsbosbeheer over het omliggende natuurgebied.

Het Fort, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, waarvoor de eerste plannen al door Napoleon werden gesmeed, werd ter plekke gebouwd rond 1869. Doel van de waterlinie was, zoals de naam al aangeeft, omliggende landen met zo’n 50 cm water onder te laten lopen, om de vijand op afstand te houden, in het bijzonder hier van de stad Utrecht. Hoewel het er in de meidagen van 1940 om spande, is er bij dit fort in het verleden nooit gevochten. Blijkbaar was de afschrikking voldoende, hetgeen ook uitgebreid werd uiteengezet door de gids, aan de hand van een wandeling door de fortificaties en het omliggende terrein. Een zeer leerzame, en tevens genoeglijke dag werd zo ingevuld. Vanzelfsprekend, zoals het de Sociëteit betaamd, ging dit niet zonder een kopje koffie geserveerd in de sfeervolle gewelven. Ook werd nog aandacht besteed aan fusillades die in de jaren 40 – 45 plaatsvonden  op dit terrein. Sinds 1980  vindt hier dan ook een dodenherdenking plaats.

Ook vandaag was met al hetgeen werd gepresenteerd, een bezoek aan de Sociëteit weer zeer de moeite waard.

 

Onze gids Hans Nab