Bestuursvergadering 24 augustus 2021

Een welkom aan onze gaste Ester Lammers-van der Linden, Cultuurcoach Gemeente Rhenen. Haar taak is activiteiten te initiëren, aan te zwengelen, mee te denken – geen makkelijke taak na deze Corona periode waarin alles stil kwam te liggen. De wens om een ‘centrale jaaragenda’ wordt op tafel gelegd. Wij attendeerden haar op “Utrecht Altijd” en gesproken werd over OMD na de periode Riet van de Wielen, die indertijd een voortrekkersrol had. We spraken over de samenwerking met Slag om de Grebbeberg zoals het Herdenkingsconcert, schoolprojecten en verder over Operatie Faust, het Henk Deys plein en Kleurrijk Rhenen (7 september). De datum van 14 oktober, Gedachteniskerk, wordt genoemd. Geopperd wordt om een kraam op de donderdagmarkt ter beschikking te stellen voor telkens 2 verenigingen, zodat Rhenen kennis kan maken van het rijke palet aan stichtingen en verenigingen, die zich zo kunnen profileren. Onze tweede gast is webmaster Arjan Verhagen die ons bijpraat over de samenwerking met Web25 en de nieuwe host. Hij zal het beleidsplan op de website zetten (is inmiddels gebeurd) en de bestanden van onze erevoorzitter Henk Deys zullen binnenkort ook op de website worden gezet. Dit vraagt om een aparte presentatie, de ALV van 28 september biedt hiervoor te weinig ruimte. Wellicht in oktober? Het spijt Arjan te moeten constateren dat de werkgroepen weinig gebruik maken van het plaatsen van teksten op hun webpagina.


Op 7 september begint de Dinsdagmorgen Sociëteit (de Soos) in de Hal van de Gedachteniskerk met o.a. de presentatie van ons nieuwe tijdschrift.


Financiën: 47 leden hebben nog niet betaald, een 2e herinnering zal worden verstuurd.


Huisvesting: Stichting ‘tBrandtweer schakelt een exploitant in die de onderhandelingen m.b.t. de huur op zich zal nemen. In september of oktober is er weer overleg met ons. Wellicht is dat meer bekend over de toekomst van de Gedachteniskerk.


Lezingen: de ALV vindt plaats op 28 september, de lezingen op 28 oktober en 24 november, allen in de Hal van de Gedachteniskerk. De convocatie voor de lezingen zal begin oktober worden rondgestuurd.


Tijdschrift Oud Rhenen: de nieuwe redactie bevestigt dat in september het eerste exemplaar van dit jaar zal worden rondgestuurd. Op dinsdagmorgen 7 september zal het eerste exemplaar aan de Sociëteit worden gepresenteerd.


Bestuurssamenstelling: In september (ALV 28 september) treden 3 leden af en wordt 1 lid benoemd.


Bestuurszaken: de uitnodiging van de ALV zal de zinsnede bevatten: “U bent welkom indien u voldoende bescherming heeft tegen Covid-19 door vaccinatie, doordat u de ziekte heeft gehad, of een negatieve uitslag bezit.” Het beleidsplan (op website geplaatst) vormt een belangrijk onderdeel van deze vergadering, naast de standaardpunten. Na afloop zal een korte film worden getoond. Mevrouw Elselien De Zaaijer heeft een werkplan m.b.t. Facebook ingediend en wordt uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering op 21 september. Het voorstel van de Bibliotheekcommissie om dubbele boeken te verkopen, wordt nog even aangehouden. Er zijn geen aparte HVOR activiteiten genoemd m.b.t. Open Monumenten Dag (OMD). Zolang er geen sprake is van belangen verstrengelingen bij bestuursleden, zal de nieuwe wetgeving m.b.t. bestuursleden geen rol spelen.


Rondvraag: De HVOR folder zal moeten worden herdrukt (Inmiddels is contact met Leonie Peek opgenomen om kleine wijzigingen door te voeren, drukkerij Cunera had geen gegevens meer.) Anne Uiterwijk bedankt het bestuur voor alle vrijheid die zij heeft genoten m.b.t. de invulling van de functie PR & Communicatie. Het spijt haar dat niemand zich heeft gemeld om haar activiteiten over te nemen. Voorzitter Willem van Ommeren vertelt in het kort over zijn werk als voorzitter, ook hij treedt af.


Volgende bestuursvergadering: dinsdag 21 september 19.30 uur in de Commanderij. Afwezig zullen dan zijn WvO, AU en CW.