Bestuursvergadering (extra) 26 augustus 2020

We beginnen met het nieuws dat het herstel van onze voorzitter de goede kant op gaat!


Huisvesting
Tijdens het gesprek met de heren Van der Pas en Greven wordt gemeld dat per 28 augustus het pand Markt 1 en 3 zal worden verkocht aan de Stichting ‘t Brandtweer. Er wordt een datum in 2021 genoemd waarop de HVOR het pand moet verlaten. Er wordt steun toegezegd bij de verhuizing en wellicht bij het opslaan van goederen. Besloten wordt om meer publiciteit te gaan zoeken en daarbij de betekenis en de activiteiten van de HVOR in de schijnwerpers te zetten. Als de HVOR ‘een informatiepunt’ zal zijn en zal blijven, dan moet onze bibliotheek onder onze controle blijven.


ALV

Na een uitvoerige discussie wordt besloten de ALV opnieuw uit te stellen naar voorjaar 2021, indien Covid-19 ons dat dan zal toestaan. Hoofdreden is dat bij een te grote deelname leden geweigerd moeten worden en er dan alsnog de ALV moet worden gecanceld. In september zal worden beoordeeld of de lezingavonden (bij inschrijving!) in oktober en november zullen doorgaan.


SVGD
Er is op 26 augustus overleg geweest met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk. Doel van de Stg. is het behoud van het kerkgebouw als een gedachtenis monument en een gebouw met een publieke functie. De belangen van de Stg. en de HVOR lopen gedeeltelijk parallel. Op 14 september vindt een belangrijke vergadering plaats waar HVOR bestuursleden aan zullen deelnemen. We zullen de pers hierover blijven informeren.