Cuneradag 2017: een filmverslag door Bartho Kobus

Er is deze dag weer een forse opkomst bij de sociëteit. De aanwezigen worden zoals gebruikelijk weer hartelijk welkom geheten door onze dagvoorzitter Bartho Kobus. Ook voor vandaag staat er weer een interessante filmreportage te wachten. Bartho stelt wel nadrukkelijk aan de orde dat de invulling van de bijeenkomsten een flinke inspanning vraagt van de voorbereiders, waarvan met name Bartho zeker een voortrekkersrol vervult. Een blijk van waardering zo af en toe zou voor alle voorbereiders, inclusief de mannen die steeds weer de koffie verzorgen, dan ook niet verkeerd zijn. Mochten er andere ideeën zijn voor de invulling van de dinsdagochtenden, dan kan dat besproken worden. Uit een stevig applaus, werd vervolgens duidelijk, dat bij de aanwezigen het besef leeft, dat een wekelijks programma niet uit de lucht komt vallen, en de waardering bij de aanwezigen zeker aanwezig is.

Daarop volgend werden, zoals gebruikelijk, onder aanvoering van Bartho, de jarigen toegezongen, te weten Kees van Walsum en Hennie Budding.

Het filmverslag van Cuneradag 10 juni 2017 bestond uit een samenvatting van een concert in de Cunerakerk. Vele muziekcategorieën passeerden de revue. Meer dan 140 muzikanten kwamen in beeld, hetgeen leidde tot een opeenvolging van een bont gezelschap aan orkesten, koren, ensembles en solisten, die gezamenlijk het publiek tot groot enthousiasme wist te brengen. Alles, ook nu weer, met hulp van Piet Hovestad, perfect in beeld gebracht en gemonteerd door Bartho Kobus. Aan het concert namen onder meer deel Ons Genoegen, Popkoor Future, The Fellows, Trio Lisanne Amber en Bas en enkele solisten uit dit gezelschap. Al met al een indrukwekkende reportage, met momenten van stille bewondering vanuit de Leden van de sociëteit. Enkele van de slotnummers waren: Het is stil in mij en de hit Rolling on the River.