Notulen Bestuursvergadering

Zie  “Van de bestuurstafel”. Lees de notulen en u bent weer op de hoogte van wat er binnen onze vereniging speelt.