Presentatie Oeververbindingen Veerponten Neder Rijn

Op 19 september 2023 werden de aanwezigen op de Sociëteit verrast op een uiterst boeiende presentatie over de oeververbindingen/veerponten aan de Nederrijn. Onze Kobus van Ingen wist met een goede voorbereiding weer iedereen te boeien, met een verhaal dat terug greep van de vroege middeleeuwen tot het heden. Beginnend met doorwaadbare plaatsen, gekoppeld aan vroege nederzettingen, werd een beeld geschetst van de vindingrijkheid van vroegere bewoners van deze regio. Vele soorten veerponten, waaronder Voetveren, Gierponten, al dan niet met zeil of motor, teveel soorten om op te noemen, passeerden de revue. Een en ander vooral tot stand gekomen wegens het ontbreken van vaste oeververbindingen op, en daarbij de behoefte zich te voet of te paard te verplaatsen door onze waterrijke rivierdelta. Al met al een zeer gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Zelfs de tarieven voor het overzetten van een beer of olifant over de Rijn, en de aanleg van een ijsweg in 1956 kwamen aan bod.En ook nu weer was er aandacht voor de jarige Kees Waiboer uit ons gezelschap, die zoals de traditie vraagt, uit volle borst werd toegezongen.