Sociëteit terug op het honk

De bijeenkomsten van de dinsdagmorgen Sociëteit worden weer gehouden op Kuilweg 2, Rhenen. Het aantal trouwe belangstellenden in relatie tot de recente Covid-maatregelen, laat dit weer toe. Afgelopen dinsdag 28 september ’21 was het voor het eerst weer op het vertrouwde adres en de volgende bijeenkomsten op de dinsdagmorgen zullen ook weer plaatsvinden op Kuilweg 2.

Tot ziens!