Teun Jordaan

Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van Teun Jordaan, gewaardeerd lid van onze vereniging en bekend bij vele inwoners en scholieren van Rhenen. Hij leidde ze rond op het Ereveld en vertelde over de jonge jongens die daar begraven lagen en die voor onze vrijheid waren gestorven. Zijn markante voorkomen en stemgeluid dwong respect af. Iedereen was op slag stil en luisterde. Hij werd 88 jaar.

Op maandag 1 november hebben wij afscheid van hem genomen en hem, met zijn familie, begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Teun Jordaan info begrafenis