Van grondwater naar drinkwater – door Cees Boos

Water uit de kraan is voor ons allemaal vanzelfsprekend. Als er een keer een lekkage is, dan merken we direct hoe afhankelijk we zijn van een goede watervoorziening. Wat er allemaal nodig is om die vanzelfsprekendheid te waarborgen en nog veel meer, gaat Cees Boos ons vandaag vertellen.

Cees Boos heeft 27 jaar gewerkt bij het “Waterleidingbedrijf” in Rhenen. Op deze morgen werden wij door Cees geleid langs de verschillende stappen die gezet moeten worden opdat u zorgeloos gebruik kunt maken van de kraan in eigen huis. Het bedrijf, dat inmiddels Vitens heet is, voor zover het gaat om het werkgebied Zuid-Oost Utrecht, nu gevestigd aan de Reumersweg in Rhenen. Daarvoor werd de watervoorziening verzorgd vanaf de Buitenomme. De welbekende watertoren Koerheuvel,  was uitsluitend bedoeld om het voorzieningsgebied van voldoende waterdruk te verzekeren. Wat de meeste mensen zich niet realiseren is het gegeven dat wij allen gebruik maken van regenwater, dat zo’n 100 jaar geleden is neergevallen op de Utrechtse Heuvelrug en vervolgens langzaam is neergedaald en gezuiverd door zandlagen tot een diepte van 100 meter. Vandaar wordt het zogenaamde Ruwwater opgepompt in een 10-tal putten en verder gezuiverd in de gebouwen aan diezelfde Reumersweg. Op deze plaats doorloopt het zogenaamde ruw water een 5-tal stappen alvorens het bij de consument als rein water uit de kraan komt.

In het gehele proces zijn de zuivering van ijzer door middel van zuurstof en de verwijdering van zuren met behulp van marmergesteente belangrijke activiteiten. Pompen, filters en blowers worden elektrisch aangedreven. Het zal duidelijk zijn dat een noodaggregaat daarom ook niet gemist kan worden. Om de bevolking van Rhenen en omstreken te verzekeren van een betrouwbare watervoorziening is daarnaast de beveiliging zeker ook een belangrijk element.

Al met al ook vandaag weer een boeiend en leerzaam onderwerp in de Sociëteit, bezocht door zo’n 40 personen.