Vervolg filmbeelden in de voetsporen van D-Day 6 juni 1944

Zie ook het verslag van de bijeenkomst Sociëteit van 28 mei 2024.

Het is nu 4 juni 2024. Vandaag zien we historische beelden voorbijkomen van gebeurtenissen die zich 80 jaar geleden afspeelden aan de Engelse zuidkust en de stranden van Normandië. Een massale inzet van mankracht, wapens, vliegtuigen, parachutisten en schepen, onder leiding van opperbevelhebber Eisenhower, vormden de opmaat naar de bevrijding van Europa uit de handen van de Duitse bezettingsmacht. Opnieuw presenteerde Batho Kobus een compilatie van filmfragmenten, deels uit de serie “In de Voetsporen”, 5 jaar geleden geproduceerd door Philip Freriks. Daarbij kwam nogmaals de vlag aan bod die met het schip LCC 60 als allereerste de Normandische kust bereikte.

Ook was er aan aandacht voor de Duitse kant van de strijd.
SS-er Erich Bisoir gaf een kijkje in zijn eigen ervaringen. Hij benadrukte het belang van verzoening tussen voormalige vijanden. De motivatie hiervoor putte hij uit de totale ontreddering in Duitsland na de zelfmoord van Hitler, en de puinhopen van het 3e rijk, en goede contacten met zijn voormalige tegenstanders.

Vervolgens kwamen beelden voorbij over zeegraven in gezonken schepen en onderzeeërs, al dan niet het resultaat van beschietingen of zeemijnen. Een gigantische maritieme operatie kon niet zonder transport. Voor een geslaagde overname moest een kunstmatige haven gebouwd worden in Arromanches, die troepen op het vaste land kon blijven bevoorraden. De onderdelen van deze haven werden in het geheim gebouwd in Engeland en over het Kanaal gesleept. Sommige onderdelen waren tijdelijk in de Theems gezonken om onopgemerkt te blijven. Oude vrachtschepen werden voor de kust van Normandië tot zinken gebracht. Deze golfbrekers werden vervolgens versterkt met enorme betonnen blokken, ook wel Phoenix-caissons genoemd. Achter 8 kilometer aan golfbrekers konden drie loskaden worden aangelegd. Elke kade was verbonden met drijvende bruggen waardoor het materieel vanuit schepen aan land kon worden gebracht. Er werden verdedigingssystemen aangelegd en elke avond werd er een kunstmatige mist opgetrokken, zodat de activiteiten in de haven beter verborgen bleven. Dit alles werd uitgevoerd tijdens stormachtige omstandigheden. Uiteindelijk missie geslaagd! Om deze ingewikkelde operatie van dichtbij te beleven is een bezoek aan het museum en het strand van Arromanches een must-see. Op het strand liggen meerdere pontons en voor de kust nog enkele caissons. Arromanches-les-Bains komt tot leven door deze belangrijke en indrukwekkende geschiedenis.

Ook vandaag was al met al een bezoek aan de sociëteit HVOR weer zeer de moeite waard, niet in de laatste plaats om te blijven strijden voor de vrijheid, en het belang daarvan nog eens te benadrukken.

Tot slot nog een mededeling voor belangstellenden: Komend weekend houdt het landgoed Maarsbergen open huis/Horse trial International. Zie de betreffende website.